Privātuma politika

Nolīgums par datu pārsūtīšanu

Apmeklējot LoguMeistars.lv un tā licences turētāju tīmekļa vietnes, jūs pieņemat un piekrītat šajā Ziņojumā noteiktajai lietošanai.

Kādu informāciju mēs vācam un kā mēs to vācam?

LoguMeistars.lv vāc personu identificējošu informāciju no jums, kuru jūs paši un labprātīgi sniedzat. No jums iegūtā informācija ļauj mums personalizēt un uzlabot LoguMeistars.lv pieredzi. Mēs izmantojam informāciju, lai apstrādātu pasūtījumus, piegādātu produktus un pakalpojumus, apstrādātu maksājumus, sazinātos ar jums par pasūtījumiem, produktiem, pakalpojumiem un reklāmas piedāvājumiem, atjaunotu mūsu uzskaiti un kopumā nodrošinātu sev jūsu kontus, izvietotu personalizēto saturu, klientu pārskatus un ieteiktu pakalpojumus, kas jums varētu interesēt. Mēs arī lietojam šo informāciju, lai uzlabotu savu vietni, novērstu un konstatētu mūsu tīmekļa vietnes viltojumu vai ļaunprātīgu izmantošanu un nodrošinātu trešajām pusēm iespēju veikt tehnisko, loģistikas un citu darbību mūsu vārdā.

Jūsu sniegtā informācija

Mēs apkopojam tikai personu identificējošu informāciju, kuru jūs izvēlaties sniegt. Jūs varat arī nesniegt noteiktu informāciju. Kur vien iespējams, mēs jums nodrošināsim izvēles iespēju, kā mums lietot šo informāciju.

Sniedzot mums jebkādu personu identificējošu informāciju, jūs pilnībā saprotat un piekrītat šādas personu identificējošas informācijas nodošanai, kā arī šādas informācijas vākšanai un apstrādei citās valstīs vai teritorijās. Šādu informācijas nodošanu un apstrādi mēs veicam atbilstoši šai privātuma politikai.

Automātiski saņemtā informācija

Katram Internetam pieslēgtajam datoram tiek piešķirts domēna nosaukums un skaitļu kopums, kas kalpo kā Interneta protokols („IP”). Ja apmeklētājs pieprasa lapu no jebkuras tīmekļa vietnes mūsu tīklā, mūsu tīmekļa serveri automātiski atpazīst šī apmeklētāja domēna nosaukumu un IP adresi. Domēna nosaukums un IP adrese neatklāj neko personīgu par jums, izņemot IP adresi, no kuras jūs esat piekļuvis mūsu Vietnei. Mēs izmantojam šo informāciju, lai pārbaudītu savu datu plūsmu kopumā, kā arī drošības nolūkos un izpētītu, vai tīkls vai tā lietotāji netiek ļaunprātīgi izmantoti, vai, lai sadarbotos ar tiesībaizsardzības institūcijām.

Mēs saņemam un glabājam noteikta veida informāciju, kad vien jūs ar mums sazināties. Piemēram, tāpat kā daudzas vietnes, mēs lietojam sīkdatnes un iegūstam noteikta veida informāciju, kad mūsu tīmekļa pārlūkprogramma piekļūst LoguMeistars.lv. Atpazīstot jūs, mēs jums varam sniegt personalizētu pieredzi.

Kas ir sīkdatnes?

Laiku pa laikam mēs uz jūsu datoru varam nosūtīt sīkdatni. Sīkdatne ir neliels datu kopums, kas tiek nosūtīts jūsu pārlūkprogrammai no tīmekļa servera un saglabāts jūsu datora cietajā diskā. Sīkdatne nevar nolasīt datus no jūsu cietā diska vai nolasīt citu tīmekļa vietņu izveidotās sīkdatnes. Sīkdatnes nekaitē jūsu sistēmai. Mēs izmantojam sīkdatnes, lai noteiktu, kādas mūsu tīmekļa vietņu tīkla vietas jūs esat apmeklējis vai pielāgojis, tāpēc nākamreiz, kad jūs tās apmeklējat, šīs lapas jau ir pieejamas. Jūs varat izvēlēties, vai pieņemt sīkdatnes, mainot savas pārlūkprogrammas iestatījumus. Jūs varat atiestatīt savu pārlūkprogrammu, lai atteiktos no visām sīkdatnēm, vai, lai pārlūkprogramma parādītu, kad tiek sūtīta sīkdatne. Ja jūs izvēlaties nepieņemt šīs sīkdatnes, jūsu informācija mūsu Vietnē un citās tīmekļā vietnēs var zust un dažas funkcijas var nedarboties tā kā paredzēts.

Informācija no trešo pušu avotiem

Mēs varam saņemt informāciju par jums no citiem avotiem un pievienot to mūsu konta informācijai.

Vai mēs atklāsim saņēmto informāciju trešajām pusēm

Informācija par klientiem mums ir svarīga, un mēs to nenododam citiem. Mēs nododam klienta informāciju tikai saskaņā ar zemāk minētajiem noteikumiem.

Pakalpojumu sniedzēji

Informācija tiek sniegta trešajām pusēm, kas sniedz pakalpojumus vai nodrošina darbības mūsu vārdā. Šie pakalpojumu sniedzēji pieprasa informāciju par jums un jūsu uzņēmumu, lai sniegtu jums vislabāko pakalpojumu.

Lai gan LoguMeistars.lv un tā licences turētājiem var būt pieeja personas identificējošai informācijai minētajiem nolūkiem, tie nevar izmantot šo personu identificējošo informāciju citiem mērķiem, un viņiem ir jāapstrādā jūsu informācija saskaņā ar Datu aizsardzības tiesību aktiem.

Reklāma, mārketings, e-pasti par jaunumiem

Mēs varam izmantot informāciju iekšējās marketinga analīzes veikšanai, piemēram, lai novērtētu tendences patērētāju vidū vai noteiktu datplūsmas apmēru uz mūsu tīmekļa vietnēm. Mēs arī varam izmantot jūsu personu identificējošo informāciju, lai sazinātos ar jums par mūsu produktiem un pakalpojumiem. Jūs varēsiet izvēlēties, vai vēlaties saņemt šādus paziņojumus, kad pirmo reizi sniedzat mums personu identificējošu informāciju. Mēs varam arī koplietot personu neidentificējošo informāciju ar citiem, piemēram, reklamētājiem anonīmā veidā, kas nozīmē, ka šī informācija neietver jebkādu jūsu personu identificējošo informāciju.

Mēs nepieļausim, ka izvēlētās organizācijas nosūta jums reklāmas un mārketinga informāciju bez jūsu atļaujas. Ja jūs dodat savu atļauju, lūdzu, ņemiet vērā, ka šādas organizācijas tiek rūpīgi izvēlētas, un tām būs saistoši šī ziņojuma noteikumi.

Fotogrāfijas, atsauksmes, gadījumu izpēte un cita informācija

Informācija, kuru jūs izvietojat vietnes koplietošanas zonās parasti ir pieejama, un to var vākt un lietot citi, kā arī tā var rasties, sazinoties ar citiem. Vietnes lietotājiem tiek rekomendēts ievērot piesardzību, sniedzot personu identificējošu informāciju par sevi šīs vietnes koplietošanas zonās.

Pārdošana un nodošana

Pārdošanas, apvienošanas, konsolidācijas, kontroles maiņas, ievērojamu īpašumu nodošanas, reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā mēs varam nodot, pārdot vai uzticēt trešajām pusēm informāciju par jūsu attiecībām ar mums, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar jūsu sniegto personu identificējošu informāciju un citu informāciju saistībā ar mūsu savstarpējām attiecībām.

Juridiskās saistības

Likumā var būt paredzēts, ka mēs godprātīgi izpaužam jūsu sniegto informāciju, ņemot vērā, ka šādu izpaušanu paredz likums, vai ievērojot pret mums ierosināto tiesas procesu, vai, lai aizsargātu un aizstāvētu mūsu tiesības vai īpašumu un mūsu intereses vai mūsu klientu vai vietnes lietotāju, vai arī sabiedrības intereses.

Vai jūsu informācija ir drošība?

Mūsu pienākums ir nodrošināt jums drošu vidi savas personu identificējošās informācijas glabāšanas un pārsūtīšanas laikā.

Mēs esam paredzējuši atbilstošus fiziskos, elektroniskos un procesuālos aizsardzības pasākumus, lai vāktu, saglabātu un neizpaustu jūsu personu identificējošu informāciju. Lai gan mēs izmantojam tehnoloģiski visattīstītākās pieejamās drošības sistēmas, mūsu drošības darbinieki nevar garantēt aizsardzību pret neatļautu trešo pušu piekļuvi.

Izmaiņas šajā ziņojumā

Šajā ziņojumā tiek veikti grozījumi saskaņā ar mūsu uzņēmuma pastāvīgi mainīgo tēlu. Šādi grozījumi tiek iekļauti šajā Vietnē, un jums ir ieteicams regulāri pārbaudīt mūsu tīmekļa vietni, lai apstiprinātu, kādu informāciju mēs vācam, kā mēs to lietojam, un kādos apstākļos mēs to izpaužam.

Jūsu informācijas pārbaude

Šajā ziņojumā tiek veikti grozījumi saskaņā ar mūsu uzņēmuma pastāvīgi mainīgo tēlu. Šādi grozījumi tiek iekļauti šajā Vietnē, un jums ir ieteicams regulāri pārbaudīt mūsu tīmekļa vietni, lai apstiprinātu, kādu informāciju mēs vācam, kā mēs to lietojam, un kādos apstākļos mēs to izpaužam.

Google Analytics

Lūdzu ņemiet vērā, ka šajā vietnē tiek izmantots Google Analytics, lai pārbaudītu vietnes aktivitāti. Sīkāku informāciju par to, kā Google vāc un apstrādā datus lūdzu skatīt: Kā Google Izmanto Jūsu Datus, Kad Lietojat Partneru Vietnes Vai Aplikācijas.